Nu byter vi webbadress igen!

 

Styrelsen har beslutat att BLFA ska ligga under barnläkarföreningens domän

så den nya adressen blir

www.aol.barnlakarforeningen.se

 

Passar på att tacka för ett ca 30-årigt förtroende att vara webbsnickare.
Kent Åke Henricson

 

 

räknare
besöksräknare